پست الکترونیکی فراهم می کند 3W، 5W، 10W، 20W، 100W، 300W، 500W، 1000W سیستم های خورشیدی برای فضای باز استفاده از. سیستم های روشنایی خورشیدی در فضای باز از سلول های خورشیدی برای تبدیل نور خورشید به برق استفاده می کنند. انرژی الکتریکی در باتری برای شب ذخیره می شود استفاده کنید. سیستم های انرژی خورشیدی در فضای باز معمولا برای کمپینگ، اصطبل های بازار شب، کمپینگ، مزارع و غیره استفاده می شود.
    مجموع

    1

    صفحات

© کپی رایت: 2023 Mailely Solar Tech Co., Ltd. همه حقوق محفوظ است.

IPv6 شبکه پشتیبانی می شود

top

یک پیام را ترک کنید

یک پیام را ترک کنید

    جزئیات مربوط به نیازهای انرژی خود را وارد کنید و به محض اینکه ما می توانیم به شما بازگردیم.